Vallomás

Ágh Péter
országgyűlési képviselő, a Fidelitas elnöke

Ágh Péter ünnepi köszöntője elhangzott a Weöres Sándor Centenáriumi Év keretében, a költő születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen, a csöngei Weöres Sándor-Károlyi Amy Emlékháznál 2013. június 22-én.

Tisztelt csöngeiek! Tisztelt emlékezők!

Előttem két kiváló képviselőtársam beszélt Weöres Sándor üzenetéről. Tették ezt büszkeséggel, hiszen bennük is és bennünk is a büszkeség dolgozik, amikor a Magyar Orpheusra gondolunk. Büszkeség, hiszen vasi volt. Ez az a büszkeség és szeretet, amely mindig elönti a szívünket, amikor a szülőföldünkről van szó. Amikor hazatérve átlépjük a megyehatárt, amikor országos hírek között helyi sikereket halhatunk. A szülőföldünket nem csak a személyes élményeink és emlékeink emelik közel a szívünkhöz, hanem az ott élő emberek megbecsülése, a táj szeretete és történelmének ismerete, valamint az onnan származó kiemelkedő személyek tisztelete. Valóban, közéjük tartozik a 100 éve született Weöres Sándor. Hallottunk már arról milyen nyelvi zseni volt. Weöres Sándort azonban nagy utazóként is jegyzik! Már huszonévesen beutazta egy díjnak köszönhetően a fél világot. Garabonciás vándorolhatott bármerre, sodródhatott bárhova, szívében a szülőföldje mindig kiemelt helyet foglalt el. Számos versében vall erről. Ez a falu, ahol most együtt lehetünk valóban egy kis békés szigetet jelenthetett számára, Erről tanúskodnak barátai visszaemlékezései is. Amerikából való hazatérése után a kérdésre: „Milyen volt hát az az Amerika?” így válaszolt: „...tudod, az azért nem Csönge.!

Weöres Sándor életműve minket is büszkévé tehet szülőföldünkre, Vas megyére. Üzenete azonban nemcsak nekünk szól. Életműve minden emberé, hiszen éljünk bárhol, legyünk bármilyen élethelyzetben találhatunk olyan művet tőle, amely kalauz lehet számunkra.

Weöres Sándor tehát: mindannyiunké.

A gyerekeké, akik már óvodás korban fejből tudnak tőle legalább négy-öt verset. A szerelmeseké, akik esküvői meghívóra is illő gondolatokra lelnek nála. Az útkeresőké, akiket a teljesség felé irányíthat, ahogy fogalmaz: „…egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

Tisztelt Ünneplők!

Van tehát mit bemutatnunk, van tehát mit átadnunk. E születési évfordulón szeretném megköszönni a nyilvánosság előtt is a Magyar Kormány hozzáállását, hogy segítette ezt a centenáriumot emlékezetessé tenni. Vas megye országgyűlési képviselőjeként az év elején kerestem meg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságát, hogy indítsunk emlékévet, hogy ezzel is hozzájáruljunk ahhoz, hogy a magyar emberek szerte az országban még inkább megismerjék a mi nagy szülöttünket. Szándékom a szándékukkal találkozott. Balatoni Monika államtitkár asszony nem csak lelkesen fogadta a kezdeményezést, hanem annak zászlóvivője is lett. Így az emlékév keretében hazánk több pontján szerveznek rendezvényeket, új köteteket adnak ki, látványos kiállítások nyílnak meg, színházi előadásokkal készülnek. A Kossuth Rádió a csöngei templom harangját adta ma délben és a közszolgálati televíziókban is komoly műsorokkal készülnek. Ennek az emlékévnek a keretében készült el az a témavonat is, amelyet ma reggel fogadhattunk Hende Csaba miniszter Úrral és Puskás Tivadar polgármesterrel.

Tisztelt Emlékezők!

A centenárium egyszer aztán elmúlik, azonban akkor lesz sikeres, ha újabb és újabb emberek fedezik fel azt a költőt, aki Pável Ágoston kosztos diákjaként indult. Mindenki a maga módján és a saját eszközeivel viheti Weöres Sándor hírét és üzenetét. Ezt tette a Magyar Posta is, amely 30.000 példányban bélyegkisívet jelentetett meg és ezt tette a Magyar Nemzeti Bank is, amely 5.000 Forint névértékben ezüst emlékérmét veretett. Engedjék meg, hogy ezek díszkiadásait átadjam polgármester úron keresztül a csöngei embereknek, akiket Isten éltessen továbbra is, itt a Kemenesalján!

Köszönöm a figyelmet!