VallomásBaranyai Ernő
Csönge polgármestere

Baranyai Ernő ünnepi beszéde a Weöres Sándor születésének 100. évfordulójára rendezett megemlékezésen, a Weöres Sándor – Károlyi Amy Emlékháznál, Csöngén hangzott el.

 

Tisztelt Miniszter Úr!  Országgyűlési Képviselő Urak!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Csöngeiek!
Kedves Közönség!

Egy költőgéniuszt ünnepelni jöttünk ma össze, Csöngén, ahol a település lakói nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket.

Örülök, hogy részesei lehetünk a Weöres Sándor Centenáriumi Év rendezvény-sorozatának, így tiszteleghetünk a 20. század egyik legnagyobb költője előtt.

Megtiszteltetés számunkra, hogy kis településünk a költő születésnapján együtt ünnepelhet Önökkel.

A centenárium kapcsán helyet adtunk a Weöres Sándor Valse triste című verséhez kötődő országos konferenciának, mely alkalomból kiváló előadók különböző aspektusokból mutatták be a sokoldalú tehetséget, kinek életműve az egyik leggazdagabb a magyar irodalomban.
Méltó epizód és felemelő érzés volt, amikor itt, a Weöres Sándor – Károlyi Amy Emlékház előtt 600 gyermek szavalta el a költeményt.

Weöres Sándor virtuozitása az egyszerűségében rejlett. „Végtére hazatérek Csöngére” – szól a mindannyiunk által jól ismert Vas megyei üdvözlet sora. Életének meghatározó szakaszát, gyermekkorát is itt töltötte, itt kezdett el verselni, tehetsége itt kapott szárnyra.

Ő maga azt írja: „Amit használok, ott, a falun tanultam azalatt a közel húsz év alatt, amit nagyrészt Csöngén töltöttem.”
Szülőföldje, dajkáló, gyermekkori élményeket adó otthona volt a mi falunk. S mi erre büszkék vagyunk. Weöres Sándor életünk részéve vált.

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy nálunk találhatott otthonra a költőházaspár hagyatéka. Nagy segítségünkre volt ebben a hagyaték gondozója, Károlyi Alice. Ő generálta, hogy a Weöres család birtokában lévő ház felújítási terv készült. Önkormányzatunk sikeres pályázatának köszönhetően pedig megújulhatott az épület, mely így az örökhagyók akaratának megfelelően a hagyaték a nagyközönség számára is látogatható lett.

A kiállítás irodalmi anyagának összeállítását a körünkben lévő dr. Steinert Ágota irodalomtörténész asszony vezetésével végezték el, anyagi támogatásában szintén Károlyi Alice asszony vállalt nagy szerepet. Utólag is köszönet mindenkinek a közreműködésért, hiszen így nem csak településünk gyarapodott egy kinccsel, de a hagyatékot is méltó módon tudtuk a nagyközönség elé tárni.

A Weöres Sándor ünnepség-sorozat megszervezésében, melynek részese lehet Csönge is, sokan vállaltak szerepet, kiváltképp Fűzfa Balázs irodalomtörténész, Bokányi Péter, Tóth Péter irodalmárok, a Weöres Sándor – Károlyi Amy Emlékét ápoló Alapítvány, valamint Mesterházyné Jánosa Magdolna.

Nekik ezúttal mondok köszönetet mindazért a tevékenységért, melyet a centenárium megünneplése, a Weöres-hagyomány terjesztése, így településünk érdekében is végeztek.

Aki hozzánk eljön, az kap egy történetet tőlünk, mely mozaikdarabbal kiegészítheti a maga Weöres-képét. Megmutatjuk a hozzánk látogatóknak az egykori lakóházat, szüleinek nyughelyét, az emléktáblát, mely a Kodály Zoltánnal való találkozásra emlékeztet minket.

Weöres Sándor hagyatékának ápolása kötelez minket, s mi ezt örömmel tesszük.

Épp olyan megbecsüléssel mesélünk itt, Csöngén arról az emberről, aki nálunk nőtt fel, mint amekkora elhivatottsággal kutatják az irodalmárok a máig tartó életművet.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ma a szűkebb pátria ad otthont a Weöres Sándorra való emlékezésnek. A délelőtti istentisztelet után itt, az emlékháznál különleges előadásokkal és produkciókkal idézzük meg a költőgéniuszt.

Kívánok Önöknek jó időtöltést itt, Kemenesalján.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.


Csönge, 2013. június 22.