Helikon Könyvkiadó

ELHAGYOTT VERSEK
Weöres Sándor születésének 100. évfordulóját a költő kiadatlan verseinek gyűjteményével ünnepli a Helikon Kiadó.

Elhagyott versek a kötet címe, mert ennek kettős értelme van: el/kihagyott és elhagyott/elkallódott művek. Weöres Sándor ugyanis nagyon kritikusan, nagy művészi műgonddal írta alkotásait, s ennek nem mond ellent, hogy született költő volt, akiből csak úgy áradt a költészet. Amikor életművét összegezte, alaposan megválogatta írásait, pedig ezek a kihagyott darabok sem érdektelenek, színvonaltalanok. Mégis elhagyta őket művészi igényességből (pl. a fiatalkori verseit), személyes vagy politikai okokból. De nem tartotta számon valamennyi művét azért sem, mert elajándékozta, elkeverte kéziratai egy részét, elfeledkezett róluk vagy éppen félretette a „vers-csírákat”, amelyeket valamilyen nagyobb „vers-szimfónia” elkészítéséhez akart felhasználni.

E gyűjtemény tehát most ezeket az ismeretlen, „elhagyott” költeményeket adja közre a teljesség igénye nélkül: a hagyatékban és más gyűjtők birtokában fennmaradt kiadatlan verseit, valamint  a csupán folyóiratokban, újságokban, antológiákban, egyedi kötetekben, gyermekeknek szánt összeállításokban kiadott alkotásait azért, hogy az életmű a maga egészében – a tizenöt éves kora óta rendszeresen publikáló ifjú zsengéitől egészen az érett művésznek halála előtt írt töredékeiig – megismerhető legyen az őt szerető és értő olvasók számára, hogy teljesebbé válhasson a róla alkotott képünk.

Nem a megszokott, hanem más, sok szempontból ismeretlen Weöres Sándorral találkozhatunk e könyv lapjain, a politikusabb, kritikusabb, személyesebb, olykor meglepő hangú költővel. Egy olyan költővel, akinek bár legfontosabb alkotásai már életében megjelentek, még hátrahagyott költeményeivel is tud újat, meglepőt adni. Művészetének szerves részei e kötet darabjai is, még a korai művek is, melyek még csak jelzik – de jelzik – a remek folytatást, nem beszélve érett lírájáról. Mert ne felejtsük el – s ezt fontos hangsúlyozni születésének 100. évfordulóján –, a magyar, de bátran mondhatjuk, a 20. századi világirodalom egyik legnagyobb alakja e versek szerzője.

Ezért méltó, hogy írásai ne vesszenek el, hanem közkinccsé váljanak.
A kötet anyagát összegyűjtötte és sajtó alá rendezte: DR. STEINERT ÁGOTA.

A Weöres Sándor Centenáriumi Év sajtótájékoztatója keretében kerül bemutatásra a kötet 2013. június 5-én.