Vallomás

Kovács Attila Zoltán
Helikon Könyvkiadó főszerkesztője

 

Szubjektíven Weöres Sándorról – a centenárium margójára

A Magyar Orpheus


100 éve született.

80 éve jelent meg első kötete.

70 éve költözött Budapestre.

40 éve jelent meg Ha a világ rigó lenne és a Tizenegy szimfónia.

30 éve látott napvilágot a Színjátékok, 20 éve a Sok tünemény posztumusz kötet.

És 10 évvel ezelőtt indult meg az életműsorozat a Helikon Kiadónál; lezárult 2013-ban.

Az évfordulók mentén az első dátum a legfontosabb, hiszen június 22-e maga a centenárium,

de évforduló 2013 júniusa a kiadás tekintetében is: az életműsorozat záró darabja, az

Elhagyott versek

mintegy életmű lezárásként teszi fel a koronát a költői parnasszus csúcsára:

miről másról is szólna, mint a kiadatlan és datálatlan művek bemutatásáról,

korábban szerzői öncenzúrán átesett és gyűjteményes kötetekből kimaradt versek, töredékek,

prózadarabok, csupán folyóiratokban fellelhető költemények sokaságáról.

De ki is volt az költő, író, műfordító, irodalomtudós Weöres?

Valóban századunk meghatározó lírikusa? Mítoszteremtő és művészlét-láttató egyszerre?

Szürrealista stílusvirtuóz?

Talán így együtt mind.

Egy kicsit.

Vagy nagyon.

A teljesség maga.

Aki műfordítóként is egészen kivételes teljesítményt nyújtott. És hogy itt is a teljesség?

Persze: angol, német, francia, olasz, latin, orosz szerzőktől közvetlenül

(közvetítéssel más nyelvekből is)

tolmácsolt művekkel kijelölte a magyar fordításirodalom útját.

És irodalomtörténete?

A Három veréb hat szemmel mint poétikatörténet: a teljesség maga.

Keresztényi és platóni.

A szemlélet, mely nyugatos időszakától kezdve végigkíséri.

És a játékosság, az ősi szellemiség, a naiv, de nyitottságát el nem veszítő szemlélődés,

harmóniák és ritmusok törvényeihez igazodó alkotó, művészi tevékenység;

valóban a teljesség, mondjuk ki bátran.

A teljességet ápolni és gondozni több mint kiadói vállalás.

Küldetés és kultúrmisszió.

De ez egy másik teljesség, ami ma érett be.

 

Kovács Attila Zoltán

kiadóvezető

Helikon Kiadó

2013. június 22.