Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank Weöres Sándor születésének 100. évfordulója elnevezésű emlékérmét bocsát forgalomba a Weöres Sándor Centenáriumi Év hivatalos megnyitóján.

A Magyar Nemzeti Bank 1968 óta rendszeresen bocsát ki emlékérméket az ország jelentős történelmi-, tudományos-, kulturális eseményei, évfordulói és nemzetközi események kapcsán. Az értékek ily módon való közkinccsé tételével az MNB emlékérme-kibocsátási tevékenysége egyfajta népszerűsítő, illetve ismeretterjesztő szerepet tölt be. A jegybank tehát emlékpénzek mint törvényes fizetőeszközök, kibocsátásával tud hozzájárulni fontos értékeink őrzéséhez és közvetítéséhez.Az emlékérmék bár törvényes fizetőeszközök, de különleges értékük miatt a készpénzforgalomba nem kerülnek, a figyelem felkeltésére ugyanakkor éppen emiatt különösen alkalmasak.

Weöres Sándor születésének 100. évfordulójáról is érmével emlékezik meg a Magyar Nemzeti Bank. A költő formabontó játékosságát Tóth Zoltán ötvösművész formázta meg. Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban az „5000 FORINT” értékjelzés olvasható. A felső körirat alatt jobb oldalon a „BP.” verdejel, bal oldalon a „2013” verési évszám látható; a középmezőben a költő nevének betűiből álló kompozíció van.

Az emlékérme hátlapján a „WEÖRES SÁNDOR”- körirat olvasható az alsó íven. A középmezőben ábrázolta a tervező a költő öltönyös, mezítlábas alakját kissé előrehajló, jobb oldalra kitekintő, a lábait hanyagul keresztező ülő helyzetben. Alakja egy négyzetes mezőben (keretben), annak alsó vonalára ültetve helyezkedik el. A négyzettől/kerettől balra 1913, jobbra 1989 évszámok. Az EuroStar logó baloldalon a láb mellett, a művész mesterjegye jobb oldalon a keret alatt látható.

A „Magyar irodalom alakjai” sorozat s egyben az „Európa” nemzetközi gyűjtőprogram részeként is szereplő emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 20 gramm, átmérője 34 mm, széle recézett. Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

VERÉSTECHNIKAI HÁTTÉR

A Weöres Sándor emlékpénz csak proof (tükörfényes) kivitelben készül, amely elnevezés egy különleges gyártástechnológiára utal. A mindennapi pénzgyártás során készült veretek fényesek, hidegen csillognak, a részletek nem elég erőteljesek. A proof érmék verőtöveit homokfúvatják, alapsíkját gyémánt pasztával tükörfényesre csiszolják. A gondosan előkészített lapkákat (alapanyagot) 3-4 ütéssel verik készre. A verőtő homokfúvással megmunkált képei a vereten matt relieffel – az alapsíkról kiemelkedő éremképi elemek – jelennek meg, míg a háttér tükörfényesen csillogó.

AZ „EURÓPA” NEMZETKÖZI GYŰJTŐPROGRAM

Az „Európa” nemzetközi érmeprogramot az Európai Unió pénzverdéi hívták életre 2005-ben az uniós tagországok részvételével. Célja a közös európai kulturális értékek közvetítése emlékérmék formájában, illetve az azonos tematikák révén az éremgyűjtés megkönnyítése, a gyűjtői kedv felélénkítése.  A programban szereplő érmék évente más és más közös tematika köré csoportosulnak. A kibocsátók részvételét évről évre az határozza meg, hogy az adott évben aktuális közös tematika mennyire illeszthető a saját nemzeti kibocsátási programjukba. A sorozathoz tartozást az érméken megjelenő „EuroStar” logó is jelképezi. Az „EuroStar” logó a Finn Pénzverő tulajdona, amelyet a programban résztvevők saját érméiken feltüntethetnek. Az érmék anyaga legalább 900 ezrelék finomságú ezüst, kivitelük tükörfényes (proof).

A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott forint emlékérme először 2006-ban szerepelt az „Európa” programban, és ezt követően is többször csatlakozott az MNB az európai érmés összefogáshoz. „Minden érme egy-egy történetet mesél el” - így kezdődik a program 2013-as ismertetője, utalva az éves témaválasztásra, amely idén az európai költőkre, írókra irányul.  Tizenegy európai ország ezüstérméjén jelennek meg az európai-  és  világirodalom kiemelkedő személyiségei James Joyce-tól Stefan Zweigig, Gustav Flauberttől Miguel de Cervantesig, köztük méltó helyet elfoglalva Weöres Sándor költő, író, műfordító, irodalomtudós is.

Az „Európa” program keretében, a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott emlékérmékből bel- és külföldön összesen 71 443 darab érme fogyott: a legsikeresebb az első két érme volt, Bartókból 22 684 darabot, a Batthyány érméből pedig 19 550 darabot vásároltak meg.